Šta je 5. Dimenzija?

Peta dimenzija (5D) je termin koji je prvobitno koristila fizika, koji je vremenom stekao...

Read More